mandag 25. september 2023
(Uge 39)
ENGLISH VERSION

Cookie policy

To make this site work properly, we place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?


Google Analytics
We use Google Analytics to keep track of how users use the Website. The information that Google collects is anonymised as much as possible. Your IP address is emphatically not given. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States.

Please read the Google Privacy Policy for more information.

Google uses this information to track how our website is used, to provide reports on the website to us and to provide its advertisers information about the effectiveness of their campaigns. Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required, or where such third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this matter.

Facebook, Twitter and Google - Social media buttons
On this site buttons are included to promote pages or share on social networks Facebook, Twitter and Google. These buttons are implemented by code provided by Facebook, Twitter and Google itself. This code places a cookie (see above).

Please read the privacy policy of Facebook, Twitter and Google (which can change frequently) to see what they do with your personal data.

Ad networks
Also, any external advertising network (including Google Adsense and / or Criteo) on this website uses technologies such as cookies and web beacons to display relevant ads to you during your visit to this website. This information (it is NOT your name, address, email address or phone number) can be used to show relevant ads on other websites.

We don't have access to the cookies and web beacons sent by ad networks.
For more information about the Google Adsense Privacy Policy, please consult the privacy policy of this service (see above). We have no influence or control over the privacy practices of ad networks like Google Adsense.

You have the right to request access to and correction or deletion of your data. Please see our contact page. To prevent abuse, we may ask you to identify adequately. When it comes to access personal data linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question.

Cookies can be deleted only by yourself, since they are stored on your computer. Consult the manual of your browser.

Some tracking cookies are placed by third parties that display including through our website ads to you.
Through our website, a cookie is placed from the US company Google, as part of the "Analytics" service. We use this service to track and get reports about how visitors use the website. Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required, or if third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this matter.

The information that Google collects is anonymous as much as possible. The information is transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

How you can control advertising cookies

You can use Ads Settings to manage the Google ads you see and opt out of interest-based ads. Even if you opt out of interest-based ads, you may still see ads based on factors such as your general location derived from your IP address, your browser type and recent, previous searches related to your current search.

You can also manage many companies’ cookies used for online advertising at the US-based aboutads.info choices page or the EU-based Your Online Choices. View your cookie preferences to define which cookies you want on this website.

Finally, you can manage cookies in your web browser.
DANISH VERSION - Automatically translated by Google, so it's not perfect.

Cookie politik

For at gøre dette site arbejde ordentligt, vi placerer små datafiler kaldes cookies på din enhed. De fleste store websites gør det også.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som en hjemmeside gemmer på din computer eller mobile enhed, når du besøger webstedet. Det gør det muligt for webstedet at huske dine handlinger og præferencer (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre display indstillinger) i løbet af en periode, så du ikke behøver at holde igen indtaste dem, når du kommer tilbage på stedet eller gennemse fra den ene side til den anden.

Hvordan bruger vi cookies?


Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til at holde styr på, hvordan brugerne bruger hjemmesiden. De oplysninger, som Google indsamler, er anonymiseret så meget som muligt. Din IP-adresse er eftertrykkeligt ikke givet. Oplysningerne overføres til og gemmes af Google på servere i USA.

Læs venligst Googles privatlivspolitik for yderligere oplysninger.

Google bruger disse oplysninger til at spore, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, til at fremlægge rapporter om hjemmesiden til os og til at give sine annoncører oplysninger om effektiviteten af ​​deres kampagner. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjemand, hvis Google lovligt er påkrævet, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Vi har ingen indflydelse på denne sag.

Facebook, Twitter og Google - Sociale medier knapper
På dette site knapper er inkluderet for at fremme sider eller deler på sociale netværk Facebook, Twitter og Google. Disse knapper er implementeret ved hjælp af kode, som Facebook, Twitter og Google selv. Denne kode placerer en cookie (se ovenfor).

Læs venligst privacy policy af Facebook, Twitter og Google (der kan ændre ofte) for at se, hvad de gør med dine personlige data.

Ad netværk
Også en ekstern reklame netværk (herunder Google Adsense og / eller Criteo) på denne hjemmeside bruger teknologier som cookies og web beacons til at vise relevante annoncer til dig under dit besøg på dette website. Disse oplysninger (det er ikke dit navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer) kan bruges til at vise relevante annoncer på andre hjemmesider.

Vi har ikke adgang til de cookies og web beacons sendt af annoncenetværk.
For mere information om Google Adsense Privacy Policy, se privatlivspolitik af denne service (se ovenfor). Vi har ingen indflydelse eller kontrol over praksis annoncenetværk som Google Adsense beskyttelse af personlige oplysninger.

Du har ret til at anmode om adgang til og berigtigelse eller sletning af dine data. Se venligst vores kontaktside. For at forhindre misbrug, kan vi bede dig om at identificere tilstrækkeligt. Når det kommer til adgang til personlige data, der er knyttet til en cookie, skal du sende en kopi af den cookie pågældende.

Cookies kan slettes kun af dig selv, da de er gemt på din computer. Se manualen i din browser.

Nogle tracking cookies placeres af tredjeparter, der viser bl.a. via vores hjemmeside annoncer til dig.
Via vores hjemmeside, er en cookie placeres fra firmaet amerikanske Google, som en del af "Analytics" service. Vi bruger denne service til at spore og få rapporter om, hvordan besøgende bruger hjemmesiden. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjemand, hvis Google lovligt er nødvendig, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne. Vi har ingen indflydelse på denne sag.

De oplysninger, som Google indsamler er anonym så meget som muligt. Oplysningerne sendes til og lagres af Google på servere i USA.

Hvordan du kan styre reklame cookies

Du kan bruge Annoncer Indstillinger for at administrere de Google-annoncer, du ser, og vælger ud af interessebaserede annoncer. Selv hvis du fravælger interessebaserede annoncer, kan du stadig se annoncer baseret på faktorer som din generelle placering afledt af din IP-adresse, din browsertype og seneste, tidligere søgninger relateret til din aktuelle søgning.

Du kan også administrere mange virksomheders cookies, der bruges til online-annoncering på USA-baserede aboutads.info choices eller EU-baserede Your Online Choices. Se dine cookieindstillinger for at definere, hvilke cookies du vil have på dette websted.

Endelig kan du styre cookies i din browser.


Top